SHARINGS

SHARINGS

  • All
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
2023

Defamation can occur in two types:

👉Defamation in writing or ‘libel’. Defamation like this usually happens when there is a statementthat is not true in writing, print or in permanent form …

2023

Fitnah boleh berlaku dalam dua jenis fitnah:

👉Fitnah secara penulisan ataupun ‘libel’. Fitnah seperti ini biasanya berlaku apabila terdapatsesuatu kenyataan yang mempunyai tuduhan palsu dalam bentuk penulisan, cetakan atau secarabentuk kekal terhadap …

2023

DO YOU KNOW WHAT ARE LETTERS OF ADMINISTRATION?

Letters of Administration is one of the methods in managing a deceased’s estate. In general, it is filed when the deceased left no will. The …

2023

ANDA TAHU APA ITU SURAT KUASA TADBIR?

Surat Kuasa Tadbir adalah salah satu cara untuk urusan pembahagian harta pusaka si mati. Secara umum, ia dibuat apabila si mati tidak meninggalkan wasiat. Permohonan …

2023

Anda miliki masalah perniagaan dengan pasangan? Kami boleh bantu anda!

Memiliki perniagaan adalah sesuatu impian yang diingini terutamanya apabila perniagaan tersebut sangatberjaya dan mencecah jutaan ringgit dalam jualan. Namun, disebalik setiap mimpi indah tak semestinya …

2023

Employment Act, IRA.

Di Malaysia, Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 mengawal pemecatan pekerja. Pembenaran yang sah dan prosedur yang adil diperlukan bagi pemecatan. …

2023

Dibuang dari syarikat sendiri? Apa anda boleh buat.

Jika anda telah dibuang daripada syarikat anda sendiri, adalah penting untuk mendapatkan nasihat daripeguam untuk membantu menghadapi situasi ini. Berikut adalah beberapa langkah yang bolehdiambil: …

2023

Apakah itu‘constructive dismissal’

‘Constructive Dismissal’ atau Pemecatan secara konstruktif merujuk kepada situasi di mana pekerja terpaksa meletakkan jawatan kerana tindakan majikan yang melanggar syarat kontrak pekerjaan mereka. Pekerja …