1. Akta Syarikat 2016 (untuk syarikat swasta dan awam)

   – Untuk syarikat swasta dan awam, seperti agensi penguatkuasaan; SSM.

  1. Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 

   – Untuk syarikat awam dan syarikat swasta yang menawarkan sekuriti kepada awam/pelaburan/amanah saham.

  1. Keperluan Penyenaraian

   – Syarikat awam yang menyenaraikan saham di Bursa.

Syarikat Liabiliti Terhad : Seksyen 10 Akta Syarikat 2016

  1. Terhad oleh Saham

   – Liabiliti seorang ahli dalam syarikat sebegini adalah terhad kepada jumlah yang masih terhutang pada saham yang dipegang oleh ahli dalam syarikat tersebut.

  1. Terhad oleh Jaminan

 – Liabiliti seorang ahli dalam syarikat sebegini adalah terhad kepada jumlah yang dipersetujui untuk dibayar oleh ahli tersebut sekiranya syarikat itu digulungkan. Ia hanya boleh menjadi syarikat awam dan bukan berasaskan keuntungan.

Liabiliti Tidak Terhad : Seksyen 10 Akta Syarikat 2016

Liabiliti ahli adalah tidak terhad sehingga aset peribadi ahli boleh digunakan untuk menyelesaikan hutang syarikat sekiranya syarikat digulungkan. Syarikat tidak terhad mempunyai perkataan “Sendirian” atau “Sbd” dalam namanya, menurut Seksyen 25 Akta Syarikat 2016.

Kesan Penggabungan : Seksyen 20 dan Seksyen 21 Akta Syarikat 2016

Seksyen 20 – entiti undang-undang berasingan

Seksyen 21 – kapasiti tidak terhad untuk

– Menyaman dan disaman

– Memperoleh, memiliki, memegang, membangunkan atau melupuskan harta

– Melakukan apa-apa tindakan yang boleh dilakukannya atau memasuki transaksi

Mackts Logistic (M) Sdn Bhd v Malaysian Airline System Bhd [2013] MLJU

Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa, apabila sebuah syarikat diperbadankan, tirai dilabuhkan ke atas pengawal sebenar syarikat tersebut. Tirai ini adalah sesuatu yang biasanya tidak akan ditembusi oleh undang-undang. Perbadanan memberikan syarikat satu personaliti undang-undang yang berasingan daripada ahlinya. Pada asasnya, ini bermakna bahawa syarikat boleh memiliki harta dan boleh menyaman serta disaman atas nama korporatnya sendiri… dan syarikat tidak akan mati walaupun ahli-ahlinya meninggal dunia.

Penerusan Berterusan : Seksyen 20(b) Akta Syarikat 2016

Syarikat adalah abadi. Ia akan terus hidup sehingga ia digulungkan secara sah atau dikeluarkan dari daftar.

Walaupun semua ahli meninggal dunia, perniagaan masih wujud.

Dalam kes Re Noel Tedman Pty Ltd, syarikat tersebut mempunyai 2 pengarah yang juga merupakan pemegang saham, iaitu suami dan isteri. Kedua-duanya meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya. Seorang anak kecil terselamat.

Anda perlukan jawapan dan jalan penyelesaian dalam tindakan undang-undang? Dapatkan khidmat nasihat guaman dari peguam-peguam kami di Liyana & Co! 

Peguam-peguam kami mempunyai 10 tahun pengalaman dalam menyelesaikan masalah perundangan yang kompleks.

“Peguam & Penyelamat Anda!” 

📞📱Jom set temujanji dan hubungi kami di talian:

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *