Perundangan utama bagi undang-undang hak cipta di Malaysia ialah Akta Hak Cipta 1987 (Akta Hak Cipta), yang berkuat kuasa pada 1 Disember 1987, menggantikan Akta Hak Cipta 1969 yang terdahulu.

Akta Hak Cipta memperuntukkan bahawa hak cipta tidak akan wujud dalam mana-mana reka bentuk, yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkaitan dengan reka bentuk perindustrian untuk menangani pertindihan antara undang-undang hak cipta dan reka bentuk (seksyen 7(5), Akta Hak Cipta). Perlindungan reka bentuk perindustrian di Malaysia dikawal oleh Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999, yang berkuat kuasa pada 1 September 1999. Sehubungan dengan itu, karya seni yang layak untuk didaftarkan sebagai reka bentuk perindustrian dihalang daripada perlindungan hak cipta.

Boleh kah saya saman orang yang tiru design saya?

Secara undang-undang, anda mempunyai hak untuk menyaman mereka yang meniru hasil kerja anda, namun begitu untuk melayakkan anda untuk menyaman seseorang, perlu dilihat beberapa faktor:

Adakah perkara yang ditiru itu dikategorikan di bawah akta sebagai sesuatu yang mempunyai pemilikan?

Jenis harta intelek berikut dilindungi di Malaysia: paten, nama dagangan, reka bentuk perindustrian, hak cipta, petunjuk geografi dan reka bentuk susun atur litar bersepadu. Kategori reka bentuk perindustrian di Malaysia merangkumi hak IP yang melindungi reka bentuk fesyen. Satu ciri yang diberikan kepada item oleh mana-mana proses perindustrian dan yang, pada akhirnya, menarik perhatian dan dinilai oleh mata dirujuk sebagai reka bentuk perindustrian. Di Malaysia, Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999 menetapkan peraturan untuk undang-undang reka bentuk perindustrian. Jika anda menggunakan atau menggunakan tiruan dengan cara yang jelas atau tidak jujur ​​untuk kegunaan komersial sementara tidak mendapat kebenaran daripada pemilik reka bentuk berdaftar, tindakan undang-undang akan diambil.

Adakah anda sudah mendaftarkan paten/hasil kerja anda tersebut?

Anda perlu mendaftarkan paten tersebut untuk mempunyai pemilikan terhadapnya

Akta-Akta Yang Berkaitan Hak Cipta Di Malaysia

Undang-undang harta intelek (IP) di Malaysia dikawal oleh pelbagai statut dan peraturan. Perundangan utama yang mengawal IP di Malaysia termasuk yang berikut:

  1.  Akta Cap Dagangan 2019: Akta ini mengawal pendaftaran, perlindungan dan penguatkuasaan tanda dagangan di Malaysia. Ia memperuntukkan pendaftaran tanda dagangan, tanda perkhidmatan, tanda kolektif dan tanda pensijilan. Ia juga menetapkan hak dan remedi yang tersedia untuk pemilik tanda dagangan.
  2. Akta Paten 1983: Akta Paten memperuntukkan perlindungan ciptaan dengan memberikan paten. Ia menetapkan keperluan untuk kebolehpaten, prosedur untuk permohonan dan pemeriksaan paten, dan hak dan kewajipan pemilik paten.
  3. Akta Hak Cipta 1987: Akta ini mengawal perlindungan hak cipta di Malaysia. Ia memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya asli, termasuk karya sastera, seni, muzik dan dramatik. Akta ini memperuntukkan pendaftaran hak cipta, tempoh perlindungan dan remedi untuk pelanggaran hak cipta.

Soalan : Adakah Hak Cipta Saya Mempunyai Tempoh Masa

Ya, perlindungan hak cipta di Malaysia mempunyai had masa. Secara amnya, tempoh perlindungan hak cipta di Malaysia ditentukan oleh Akta Hak Cipta 1987. Berikut adalah beberapa peruntukan utama mengenai had masa untuk hak cipta:

  1. Karya Sastera, Seni dan Muzik: Istilah umum hak cipta untuk karya sastera, seni dan muzik ialah kehidupan pengarang ditambah 50 tahun selepas kematian pengarang. Ini bermakna sepanjang hayat pengarang dan selama 50 tahun selepas kematian mereka, perlindungan hak cipta kekal berkuat kuasa.
  2. Filem Sinematografi dan Rakaman Bunyi: Perlindungan hak cipta untuk filem sinematograf dan rakaman bunyi berlangsung selama 50 tahun dari penghujung tahun kalendar di mana karya itu mula-mula diterbitkan, dibuat atau dimaklumkan kepada orang ramai.
  3. Siaran dan Persembahan: Tempoh perlindungan untuk siaran dan persembahan ialah 50 tahun dari akhir tahun kalendar di mana siaran itu dibuat atau persembahan itu berlaku.

Perkara-perkara lain yang turut dianggap sebagai hak cipta

Seksyen 8 Akta Hak Cipta menyatakan bahawa karya terbitan, seperti terjemahan, penyesuaian, susunan, dan transformasi lain karya yang dilindungi oleh hak cipta, serta koleksi karya yang dilindungi oleh hak cipta kerana pilihan dan susunan kandungannya, dilindungi sebagai karya asli. Jika edisi pertama kali diterbitkan di Malaysia atau jika penerbit adalah orang yang berkelayakan pada masa penerbitan pertama, ia mungkin layak mendapat hak cipta (seksyen 9(1) Akta Hak Cipta) jika ia tidak terdiri daripada pengeluaran semula susunan tipografi daripada edisi terdahulu.

Kes : The New Straits Times Press (M) Bhd & Anor v Admal Sdn Bhd [2013] 6 MLJ 405

Perayu berhujah bahawa konsep NST Spell it Right tidak layak untuk perlindungan hak cipta, dan jika ada persamaan, ianya tidak banyak. Responden menafikan hujahan perayu bahawa struktur pertandingan NST Spell it Right adalah perkara biasa dan bahawa konsep pertandingan telah disampaikan kepada perayu pertama secara rahsia.

Hakim perbicaraan didapati terkhilaf dalam mengenal pasti isu utama berkaitan keaslian konsep ‘NST Spell it Right’. Keterangan menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak memiliki keaslian yang mencukupi dan hanya merupakan kompilasi maklumat umum. Hakim juga gagal mempertimbangkan tujuan berfungsi di balik pertandingan semacam ini.

Hakim perbicaraan juga dianggap salah dalam memutuskan ada peniruan konsep antara ‘NST Spell it Right’ dan ‘RHB-NST Spell it Right’. Persamaan yang ada adalah perkara-perkara umum yang biasa dalam pertandingan semacam itu dan bukan peniruan.

Perayu-perayu juga berpendapat hakim tidak mempertimbangkan sepenuhnya sumbangan mereka dalam pembentukan konsep ‘NST Spell it Right’ dan tidak menilai perbedaan antara kedua konsep. Jika hakim mempertimbangkan faktor-faktor ini, mungkin akan memihak kepada perayu-perayu.

Mahkamah rayuan membenarkan rayuan perayu-perayu dan membatalkan keputusan hakim perbicaraan. Konsep ‘NST Spell it Right’ dianggap tidak layak mendapatkan perlindungan hak cipta karena tidak memiliki keaslian yang mencukupi.

Anda memerlukan nasihat guaman?

Anda memerlukan nasihat guaman dari peguam yang memahami masalah perundangan anda? Kami lah yang anda cari. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan nasihat guaman dari peguam-peguam kami yang profesional dan penuh dedikasi.

Jom set temujanji, dan boleh hubungi kami di talian tertera.

“Peguam & Penyelamat Anda”

Jom set temujanji dan hubungi kami di Talian:

https://wa.me/60123640086

https://wa.me/60123647290

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *