Seksyen 76 LRA memperuntukkan kuasa mahkamah untuk membahagikan harta sepencarian yang diperoleh semasa perkahwinan dengan usaha bersama pihak-pihak apabila memberikan dekri perceraian atau pemisahan.

Seksyen 77 LRA memperuntukkan kuasa mahkamah untuk memerintahkan nafkah pasangan.

Seksyen 88 dan 89 LRA memperuntukkan kuasa mahkamah untuk membuat perintah bagi jagaan dan syarat-syaratnya

“Adakah anda mahu kehilangan segalanya?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *