Perkongsian adalah salah satu bentuk organisasi perniagaan yang popular selain daripada syarikat dn koperasi. Oleh kerana perkongsian melibatkan lebih daripada satu pihak, ia adalah penting untuk pihak-pihak untuk mengikat hubungan mereka dengan kontrak yang jelas bagi memudahkan penentuan hak dan kewajipan setiap pihak-pihak. Walaubagaiman pun, semua perkongsian sama ada yang dibuat secara bertulis atau tidak rasmi, tertakluk kepada Akta Perkongsian 1961.

Dapatkan khidmat guaman kami untuk menyediakan Kontrak Perkongsian yang jelas dan lengkap.

“Peguam & Penyelamat Anda”

📞📱 Jom set temujanji dan hubungi kami di talian:

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *