Akta Pekerjaan 1955 memainkan peranan penting dalam undang-undang pekerjaan Malaysia.

Pelaksanaan pindaan kepada Akta Pekerjaan 1955 Malaysia bermula pada 1 Januari 2023. Pindaan utama yang dilakukan adalah:

– Maksimum jam kerja sebanyak 45 jam seminggu

– Tempoh cuti bersalin berbayar telah dilanjutkan dari 60 hari ke 98 hari

– Cuti paterniti selama 7 hari

– Pemisahan antara cuti sakit dan cuti hospitalisasi

KONTRAK PEKERJAAN DI MALAYSIA

Mengikut Seksyen 10(1) Akta Pekerjaan 1955, sebarang pekerjaan yang berlangsung lebih dari sebulan memerlukan kontrak bertulis formal antara majikan dan pekerja.

Kontrak itu hendaklah menggariskan ciri-ciri utama hubungan pekerjaan, seperti tempat pekerjaan, jenis kerja yang perlu dilakukan, kadar gaji, cuti, faedah, dan sebarang peruntukan yang perlu untuk melindungi kesihatan dan keselamatan pekerja.

Kontrak pekerjaan amat penting dan menjadi pelindung kepada majikan dan juga pekerja.

APA MAJIKAN PERLU TAHU MENGENAI PEKERJA ANDA?

1. Waktu kerja dan kerja lebih masa

Seksyen 60A(3)(b) mendefinisikan kerja lebih masa sebagai waktu bekerja yang melebihi jam kerja harian biasa.

Seksyen 60A(3)(c) menyatakan bahawa “waktu bekerja normal” adalah waktu yang dipersetujui bersama oleh majikan dan pekerja dalam kontrak perkhidmatan mereka, yang tidak boleh melebihi had yang ditetapkan dalam Seksyen 60A(1).

Waktu bekerja biasa di Malaysia adalah 8 jam sehari, dan 45 jam seminggu, berkuat kuasa Januari 2023.

Jika anda dikehendaki bekerja lebih masa pada hari kerja biasa, majikan perlu membayar 1.5 kali kadar upah sejam.

KETAHUI HAK ANDA!

2. Hak Cuti

– Cuti tahunan. Mengikut Seksyen 60E Akta tersebut, keperluan minimum untuk cuti tahunan – contohnya, 1-2 tahun perkhidmatan mungkin memberi hak untuk 8 hari cuti setahun.

– Cuti sakit. Menurut Seksyen 60F Akta tersebut, setiap pekerja berhak mendapat cuti sakit berbayar, tempohnya bergantung pada tempoh perkhidmatan. Contohnya, kurang dari 2 tahun perkhidmatan berhak mendapat 14 hari cuti setahun.

– Cuti bersalin. Dalam Seksyen 44A Akta tersebut, majikan perlu ketahui bahawa semua pekerja wanita berhak mendapat 84 hari cuti bersalin berbayar untuk lima anak pertama mereka.

PENAMATAN PEKERJAAN

Notis Penamatan.

Mengikut Seksyen 12 Akta Pekerjaan 1955, majikan atau pekerja mesti memberikan notis dalam tempoh berikut:

– Notis 4 minggu, jika bekerja kurang dari 2 tahun

– Notis 6 minggu, jika bekerja antara 2-5 tahun

– Notis 8 minggu, jika bekerja lebih dari 5 tahun

ALASAN PENAMATAN

Majikan boleh menamatkan kontrak pekerja dengan syarat penamatan itu dibenarkan, dilakukan dengan itikad baik dan adil. 

Mahkamah mungkin terlibat jika pemecatan dianggap tidak adil, dan untuk mengelakkan tuntutan pemecatan yang tidak adil, penamatan mesti dilakukan dengan ALASAN DAN ALASAN YANG DIBENARKAN.

Ini bermakna majikan mempunyai alasan yang dibenarkan untuk menamatkan pekerja. Alasan tersebut mungkin termasuk:

– Kesalahan besar – pencurian, gangguan seksual, kegagalan mengikuti protokol keselamatan

– Kelalaian dalam melaksanakan tugas

– Prestasi kerja yang lemah

– Gangguan mental

– Kebankrapan

Anda perlukan jawapan dan jalan penyelesaian dalam tindakan undang-undang? Dapatkan khidmat nasihat guaman dari peguam-peguam kami di Liyana & Co! 

Peguam-peguam kami mempunyai 10 tahun pengalaman dalam menyelesaikan masalah perundangan yang kompleks.

“Peguam & Penyelamat Anda!” 

📞📱Jom set temujanji dan hubungi kami di talian:

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *