Gantirugi Am (General Damages)
Merujuk kepada kerosakan atau kerugian yang dianggap oleh undang-undang ditanggung seseorang akibat daripada tort. Jumlah yang tepat tidak boleh dikira semasa perbicaraan. Ia tidak mampu dinilai dengan merujuk kepada sebarang formula mekanikal, aritmetik atau objektif.


Gantirugi Khas (Special Damages)
Merujuk kepada kerosakan atau kerugian yang tidak dianggap oleh undang-undang untuk timbul daripada tort. Ia mesti dinyatakan secara khusus dan pembuktian yang kukuh dengan butiran terperinci kepada mahkamah. Ia dikira dari tarikh tort berlaku sehingga kes dibawa ke mahkamah.


Anda ada persoalan guaman yang nak ditanya? Hubungi kami sekarang!
https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *