Di Malaysia, Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 mengawal pemecatan pekerja. Pembenaran yang sah dan prosedur yang adil diperlukan bagi pemecatan. Majikan tidak boleh memecat pekerja untuk kemudahan menggunakan klausa pengakhiran. Alasan yang sah untuk pemecatan termasuk salah laku serius, lebihan pekerja, prestasi yang lemah, dan kelalaian. Notis perlu diberikan kepada pekerja, dan “siasatan yang wajar” diperlukan dalam kes salah laku. Undang-undang bertujuan untuk mengekalkan keadilan dalam hubungan majikan-pekerja dan melindungi pekerja daripada pemecatan yang tidak adil.

Secara keseluruhannya, undang-undang pekerjaan di Malaysia berusaha untuk mengekalkan sistem seimbang yang mempromosikan keadilan dalam hubungan majikan-pekerja. Dengan menekankan pembenaran yang sah, prosedur yang adil, dan perlindungan pekerja daripada pemecatan yang
tidak adil, undang-undang bertujuan untuk memastikan persekitaran kerja yang harmoni dan menegakkan prinsip keadilan semulajadi.

Anda masih buntu dan memerlukan nasihat pakar? Hubungi kami di talian tertera untuk mendapatkan khidmat guaman.


“Peguam & Penyelamat Anda”

https://wa.me/60123640086
https://wa.me/60123647290

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *