Definisi Mediasi:

Mediasi bermaksud membentuk hubungan di antara dua pihak; campur tangan di antara dua individu dengan tujuan untuk mendamaikan mereka; menjadi perantara untuk mencapai hasil.

Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian Alternatif (ADR)

Pada tahun 1997, Majlis Peguam Malaysia menubuhkan sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian Alternatif (ADR).

Antara usaha yang dijangkakan dilaksanakan oleh Jawatankuasa ADR adalah:

  1. Memperkenalkan mediasi di mahkamah;
  2. Berusaha untuk menubuhkan Pusat Mediasi Malaysia;
  3. Mempromosikan mediasi;
  4. Melatih peguam untuk menjadi pengantara; dan
  5. Menyediakan peraturan mediasi.

Pusat Mediasi Malaysia (MMC)

Hal yang berkaitan dengan penyerahan pertikaian kepada Peraturan Mediasi Pusat Mediasi Malaysia (MMC).

1. Rujukan kepada MMC Majlis Peguam

– Peraturan 3.1 dan 3.2

– bayaran pemprosesan tidak dipulangkan sebanyak RM100.

– 2 cara rujukan; sama ada secara bersama-sama oleh dua pihak atau permintaan oleh satu pihak.

2. Tindakan MMC berkaitan dengan Permintaan

– Peraturan 3.3.

– Setelah menerima Permintaan dan bayaran RM100, MMC akan menghubungi semua pihak dan cuba mendapatkan penyerahan untuk Mediasi dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima Permintaan.

– untuk memberitahu semua pihak sama ada Mediasi boleh dijalankan dalam tempoh 21 hari dari tarikh terima Permintaan.

Pelantikan Pengantara

7 hari dari tarikh rujukan di mana pihak-pihak boleh memilih dari senarai yang disediakan oleh MMC dari Panel Mediasi MMC.

Selepas tamat tempoh 7 hari, Presiden Majlis Peguam akan memilih dari Panel Mediasi MMC seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan 5.1.

Proses Mediasi [Bahagian 1]

1. Proses Pra-Mediasi

– Pihak-pihak menandatangani perjanjian pengantaraan yang menunjukkan penyerahan kepada Mediasi.

2. Persediaan Awal

– Pengenalan kepada Mediasi.

3. Kenyataan Rasmi Pengantara

– Peraturan asas ditetapkan oleh pengantara untuk sesi tersebut

4. 1. Mesyuarat Bersama (Pertama) / Sesi Bersama

– Pihak-pihak dijemput untuk menyatakan kes masing-masing di hadapan satu sama lain.

Proses Mediasi [Bahagian 2]

5. Kaucus Peribadi / Mesyuarat Peribadi / Sesi Tunggal

– Pilihan. Biasanya dilakukan untuk membolehkan pihak-pihak meluahkan emosi dan bercakap secara bebas. Membolehkan pengantara mengenal pasti isu-isu yang biasa dan mesej-mesej yang tersembunyi.

6. Mesyuarat Bersama Berikutnya / Sesi Bersama

– Dilanjutkan selepas kaucus. Pihak-pihak digalakkan untuk mencipta pilihan untuk mengatasi masalah mereka.

7. Pengakhiran pengantaraan (Hasil)

– Penyelesaian atau tanpa penyelesaian.

– Jika pihak-pihak dapat menyelesaikan, mereka boleh menandatangani perjanjian penyelesaian yang disaksikan oleh pengantara.

– Jika pihak-pihak tidak dapat menyelesaikan, mereka entah meneruskan kepada ADR lain; Timbang Tara (Arbitration) ATAU memulakan kes mereka di mahkamah.

Anda perlukan jawapan dan jalan penyelesaian dalam tindakan undang-undang? Dapatkan khidmat nasihat guaman dari peguam-peguam kami di Liyana & Co! 

Peguam-peguam kami mempunyai 10 tahun pengalaman dalam menyelesaikan masalah perundangan yang kompleks.

“Peguam & Penyelamat Anda!” 

📞📱Jom set temujanji dan hubungi kami di talian:

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *