Hak IP di Malaysia adalah selaras  dengan piawaian antarabangsa. Hak IP dikelola melalui agensi, yang  beroperasi di bawah Kementerian. Perdagangan Dalam Negeri dan  Perkhidmatan Pengguna, (MyIPO).

Jenis-jenis Hak IP di Malaysia

Hak IP merupakan salah satu  ‘intangible assets’ yang paling  penting yang dimiliki oleh pemilik  perniagaan di Malaysia.  

Hak-hak ini menghalang pengeditan  yang tidak dibenarkan atau  

penggunaan apa-apa item atau kerja  di mana peniaga mempunyai hak yang penuh ke atasnya.  

1. Hak Cipta  

2. Patent dan Inovasi Utiliti  

3. Reka bentuk industri  

4. Reka bentuk “Layout Integrated  Circuits” 

5. Indikasi Geografi

Hak Cipta

Kategori karya yang boleh dilindungi  di bawah undang-undang hak cipta  ialah;  

(a) karya sastera  

(b) karya muzik  

(c) karya seni  

(d) filem  

(e) rakaman bunyi  

(f) siaran  

Satu karya sastera, muzik atau  artistik layak untuk hak cipta jika – (a) usaha yang mencukupi telah  dilakukan untuk mengkekalkan  keaslian dalam karya; dan  

(b) karya itu telah dituliskan, dirakam  atau sebaliknya dikurangkan kepada  bentuk material.

Tempoh Hak Cipta

Menurut Akta Hak Cipta 1987,  tempoh hak cipta bergantung  kepada jenis karya. 

Untuk karya-karya sastera, muzik  atau artistik: sepanjang hayat  penulis dan akan terus bertahan 

sehingga tamat tempoh 50 tahun  selepas kematiannya.  

Dalam kes karya bersama,  

“sepanjang hidup penulis” hendaklah  ditafsirkan sebagai rujukan kepada penulis yang meninggal dunia (yang  terakhir). 

Rakaman bunyi, filem, kerja-kerja  kerajaan, organisasi kerajaan dan  badan-badan antarabangsa, pengaturcaraan tipografi edisi yang  diterbitkan dan siaran-siaran – terus  wujud sehingga tamat tempoh 50  tahun yang dikira dari permulaan  tahun kalendar seterusnya selepas  tahun di mana rakaman bunyi, kerja  kerajaan, filem, siaran dan edisi  pertama diterbitkan atau dibuat.

Siapakah yang menjadi pemilik  pertama hak cipta?

Hak cipta hendaklah disimpan terlebih dahulu di dalam penulis.  

Apabila suatu karya;  

(a) diperintahkan oleh seseorang  yang bukan penulis di bawah  kontrak perkhidmatan atau  

pengajian; atau  

(b) tidak dipesan sedemikian, dibuat  semasa pekerjaan penulis, hak cipta  dianggap telah dipindahkan kepada  

orang yang memerintahkan kerja  atau pengarang, tertakluk kepada  mana-mana perjanjian antara pihak pihak yang mengecualikan atau  mengehadkan pemindahan tersebut.

Apa yang berlaku jika Hak Cipta  dilanggar? 

Berdasarkan Seksyen 41 Akta Hak  Cipta 1987,  

– Denda tidak kurang daripada  RM2,000 dan tidak lebih daripada  RM20,000 bagi setiap salinan yang  melanggar undang-undang, atau – Hukuman penjara sehingga 5  tahun atau kepada kedua-duanya  dan, 

– Bagi mana-mana pelanggaran  seterusnya, kepada denda yang  tidak kurang dari RM4,000 dan  bukan lebih dari RM40,000 bagi tiap tiap salinan atau penjara untuk  tempoh tidak melebihi 10 tahun atau  untuk kedua-duanya sekali.  

Anda perlukan jawapan dan jalan  penyelesaian dalam tindakan  undang-undang? Dapatkan khidmat  nasihat guaman dari peguam peguam kami di Liyana & Co!  

Peguam-peguam kami mempunyai  10 tahun pengalaman dalam  

menyelesaikan masalah  

perundangan yang kompleks. 

“Peguam & Penyelamat Anda!”   Jom set temujanji dan hubungi  kami di talian: 

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *