Defamation can occur in two types:

👉Defamation in writing or ‘libel’. Defamation like this usually happens when there is a statementthat is not true in writing, print or in permanent form against a person who is defamed and it isspread to third parties / society. Defamatory statements in writing are usually published on socialmedia such as Facebook, Twitter, Instagram or any […]

Fitnah boleh berlaku dalam dua jenis fitnah:

👉Fitnah secara penulisan ataupun ‘libel’. Fitnah seperti ini biasanya berlaku apabila terdapatsesuatu kenyataan yang mempunyai tuduhan palsu dalam bentuk penulisan, cetakan atau secarabentuk kekal terhadap seseorang yang difitnah dan ianya disebarkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Kenyataan fitnah secara penulisan biasanya diterbitkan di media sosial sepertiFacebook, Twitter, Instagram atau mana-mana media sosial lain yang berkaitan. Ianya juga […]

DO YOU KNOW WHAT ARE LETTERS OF ADMINISTRATION?

Letters of Administration is one of the methods in managing a deceased’s estate. In general, it is filed when the deceased left no will. The application is filed where: -The deceased dies without a will or other testamentary document -There is a valid and enforceable will but the executor had died before proving the will […]

ANDA TAHU APA ITU SURAT KUASA TADBIR?

Surat Kuasa Tadbir adalah salah satu cara untuk urusan pembahagian harta pusaka si mati. Secara umum, ia dibuat apabila si mati tidak meninggalkan wasiat. Permohonan Surat Kuasa Tadbir dibuat apabila: -Si mati meninggal dunia tanpa wasiat atau dokumen keterangan lain -Terdapat wasiat yang sah dan boleh dikuatkuasakan tetapi wasi telah meninggal dunia sebelum membuktikan wasiat […]

Anda miliki masalah perniagaan dengan pasangan? Kami boleh bantu anda!

Memiliki perniagaan adalah sesuatu impian yang diingini terutamanya apabila perniagaan tersebut sangatberjaya dan mencecah jutaan ringgit dalam jualan. Namun, disebalik setiap mimpi indah tak semestinya perkara itu akan berkekalan selama-lamanya kerana cabaran yang mendatang. Sebagai contoh, pasangan yang juga business partner anda curang dan berhadapan dengan situasi perceraian. Ini bermakna jika isteri dan suaminya memperoleh […]

Employment Act, IRA.

Di Malaysia, Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 mengawal pemecatan pekerja. Pembenaran yang sah dan prosedur yang adil diperlukan bagi pemecatan. Majikan tidak boleh memecat pekerja untuk kemudahan menggunakan klausa pengakhiran. Alasan yang sah untuk pemecatan termasuk salah laku serius, lebihan pekerja, prestasi yang lemah, dan kelalaian. Notis perlu diberikan kepada […]

Dibuang dari syarikat sendiri? Apa anda boleh buat.

Jika anda telah dibuang daripada syarikat anda sendiri, adalah penting untuk mendapatkan nasihat daripeguam untuk membantu menghadapi situasi ini. Berikut adalah beberapa langkah yang bolehdiambil: Anda masih buntu dan memerlukan nasihat pakar? Hubungi kami di talian tertera untuk mendapatkan khidmat guaman. “Peguam & Penyelamat Anda” https://wa.me/60123640086https://wa.me/60123647290

Apakah itu‘constructive dismissal’

‘Constructive Dismissal’ atau Pemecatan secara konstruktif merujuk kepada situasi di mana pekerja terpaksa meletakkan jawatan kerana tindakan majikan yang melanggar syarat kontrak pekerjaan mereka. Pekerja mempunyai tempoh 60 hari untuk memfailkan kes di Mahkamah Perusahaan, sama ada untukmendapatkan semula jawatan/posisi yang dimiliki sebelum ini atau pampasan. Adalah menjadi tanggungjawab pekerja untuk menunjukkan pelanggaran kontrak yang […]

“SAYA DAH LANGGAR KONTRAK”

Saya ada menerima satu tawaran untuk membuat kontrak dengan A. Tetapi, terma-terma yang dinyatakan tidak jelas, tidak lengkap, tidak terperinci dan muktamad. Jadi, saya ragu ragu. Adakahsemua terma tersebut merupakan satu tawaran yang baik untuk memulakan kontrak? Jawapannya, tidak. Sebarang terma yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak terperinci serta tidak muktamad adalah berat sebelah […]