Tort serangan dan Serang-sentuh sering dibincangkan bersama kerana kedua-duanya melibatkan kelakuan berbahaya, tetapi ia adalah konsep undang-undang yang berbeza:

Serangan:

Serangan melibatkan ancaman bahaya yang akan berlaku. Ia tidak semestinya memerlukan sentuhan fizikal untuk berlaku. Sebaliknya, ia adalah mengenai mewujudkan kebimbangan yang munasabah atau ketakutan akan bahaya kepada mangsa.

Contohnya, jika seseorang mengangkat penumbuk dan mengancam untuk menumbuk orang lain tanpa menyentuhnya, ia boleh dianggap sebagai serangan.

Serang-sentuh:

Serang-sentuh, sebaliknya, melibatkan sentuhan fizikal yang berbahaya. Ia tidak memerlukan mangsa telah cedera; sebaliknya, sebarang sentuhan fizikal yang tidak dibenarkan boleh membentuk Serang-sentuh.

Contohnya, jika seseorang dengan sengaja menumbuk orang lain dan membuat sentuhan fizikal, ia boleh dianggap sebagai Serang-sentuh.

Ringkasnya, serangan adalah mengenai mewujudkan ketakutan atau kebimbangan terhadap bahaya, manakala Serang-sentuh melibatkan sentuhan fizikal yang berbahaya. Kedua-duanya boleh membawa kepada tuntutan undang-undang untuk pampasan bagi kemudaratan yang disebabkan.

Bolehkan tort serangan dilakukan melalui panggilan telefon?

Ya, tort serangan boleh berlaku melalui telefon atau sebarang bentuk komunikasi lain jika komunikasi tersebut menimbulkan kebimbangan yang munasabah terhadap bahaya yang boleh berlaku. Ini mungkin termasuk ancaman yang dibuat melalui telefon yang membuatkan penerima takut akan keselamatan diri.

Sebagai contoh, jika seseorang melalui panggilan telefon telah mengancam untuk mencederakan seseorang secara fizikal dengan cara yang boleh dipercayai, seperti menyatakan mereka akan datang ke rumah untuk menyebabkan kecederaan, ini boleh dianggap serangan walaupun tiada sentuhan fizikal telah berlaku. Perkara utama ialah sama ada komunikasi itu mewujudkan ketakutan yang munasabah terhadap bahaya yang akan berlaku. 

Tort Serang-sentuh: tak semestinya memerlukan kontak fizikal

Ya, tort Serang-sentuh boleh berlaku tanpa sentuhan fizikal secara langsung Ini boleh termasuk situasi di mana objek dibaling atau ditujukan kepada seseorang dengan cara yang membuat kontak dan menyebabkan bahaya.

Sebagai contoh, jika seseorang membaling batu ke arah orang lain dan ia membuat kontak, menyebabkan kecederaan atau bahaya, ini boleh menjadi Serang-sentuh walaupun tiada sentuhan fizikal langsung antara individu tersebut. Elemen utama ialah perbuatan yang disengajakan dan hubungan yang berbahaya. Jika unsur-unsur ini ada, tuntutan untuk Serang-sentuh mungkin wajar.

KES: AHMAD FARID bin ALI v rohaya binTI malik (Bukan Nama Sebenar) [2021] 9 MLJ 82

KES:

Kes itu melibatkan rayuan berhubung tort Serang-sentuh. Suami perayu telah melakukan beberapa tindakan serangan fizikal terhadap isteri responden, berlaku di rumah dan di tempat awam. Serangan ini dirujuk sebagai “Serang-sentuh pertama,” “Serang-sentuh kedua” dan “Serang-sentuh ketiga.”

Dalam “Serang-sentuh pertama,” yang berlaku di rumah di hadapan anak-anak, pembantu rumah dan pemandu mereka, perayu secara fizikal menyerang responden. Selepas itu, perayu memarahi dan memukul responden di kaunter penerimaan tetamu di Permodalan Nasional Bhd (“PNB”) dalam “Serang-sentuh kedua.” Kemudian, di tempat letak kereta, perayu menyerang responden sekali lagi dalam “Serang-sentuh ketiga.”

Prosiding undang-undang berlaku, dengan responden memfailkan tindakan di mahkamah sesyen menuntut ganti rugi untuk tiga Serang-sentuh itu. Perayu menuntut balas untuk memulangkan sejumlah wang dan ganti rugi teruk.

Mahkamah sesyen memutuskan memihak kepada responden, memberikan ganti rugi dan menolak tuntutan balas. Perayu merayu keputusan ini.

Isu utama yang ditangani dalam rayuan termasuk:

  1. Sama ada bahagian khusus Kanun Tatacara Jenayah menghalang responden daripada memfailkan tindakan asal.
  2. Soalan bidang kuasa sama ada mahkamah sivil atau Mahkamah Syariah boleh mendengar tuntutan untuk tort Serang-sentuh dan pecah amanah.
  3. Kebolehterimaan bukti tertentu, termasuk rakaman CCTV.
  4. Sama ada mahkamah rendah telah membuat kesilapan fakta dalam menilai kejadian.
  5. Sama ada ganti rugi yang diberikan adalah sesuai.

Mahkamah rayuan menolak rayuan perayu terhadap keputusan berhubung tindakan asal tetapi membenarkan rayuan berkenaan tuntutan balas itu, membatalkannya tanpa perintah mengenai kos.

Mahkamah mengesahkan ganti rugi yang diberikan oleh mahkamah sesyen, mendapati ia berasas berdasarkan keterangan yang dikemukakan dan keseriusan kelakuan perayu.

Elemen-elemen Tort Serangan

Untuk mewujudkan tort serangan, 3 elemen ini mestilah dipenuhi:

  1. Keadaan Mental Defendan 
  2. Kesan kepada Plaintiff
  3. Kemampuan untuk melaksanakan serangan/ugutan tersebut

Adakah anda mempunyai sebarang soalan lanjut? Hubungi kami untuk konsultasi.

Elemen-elemen tort Serang-sentuh

Untuk membuktikan Serang-sentuh telah berlaku, 3 elemen ini perlu dipenuhi:

(a) defendan telah melakukan perbuatan yang secara langsung menyebabkan sentuhan fizikal dengan plaintif;

(b) perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan plaintif; dan

(c) perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau cuai oleh defendan.

ANDA PERLUKAN NASIHAT GUAMAN?

Anda perlukan jawapan dan jalan penyelesaian dalam tindakan undang-undang? Dapatkan khidmat nasihat guaman dari peguam-peguam kami di Liyana & Co.

Peguam-peguam kami mempunyai 10 tahun pengalaman dalam menyelesaikan masalah perundangan yang kompleks.

“Peguam & Penyelamat Anda”

📞📱 Jom set temujanji dan hubungi kami di talian: 

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *