Kehadiran orang ketiga dalam rumahtangga bukan lagi isu asing yang sering kita dengari terutamanya dalam kalangan suami isteri. Bahkan faktor orang ketiga turut menyumbang kepada punca berlakunya perceraian yang semakin menunjukkan peningkatan saban tahun

Keruntuhan ini turut berlaku menimpa wanita yang bukan beragama Islam. Bagi kes-kes orang ketiga yang melibatkan perceraian, perkahwinan tersebut hendaklah didaftarkan di bawah Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976. Permohonan perceraian didengar mahkamah jika usia perkahwinan melebihi 3 tahun. Sekiranya kurang daripada tempoh tersebut, harus mendapat izin kebenaran daripada mahkamah dengan alasan mustahak

“Anda mangsa?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *