Jika suatu perceraian dimohon di mahkamah dengan alasan wujud perzinaan antara pasangan dengan orang ketiga, orang ketiga tersebut mestilah dijadikan sebagai pihak dalam kes tersebut melainkan mahkamah memberi izin pengecualian. Orang ketiga tersebut boleh diminta mahkamah untuk membayar ganti rugi kerana perbuatannya itu telah menyebabkan perceraian perkahwinan.

“Jangan biarkan orang ketiga terlepas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *