Gantirugi Nominal (Nominal Damages)
Diberikan apabila plaintif membuktikan bahawa defendan telah melakukan tort walaupun tiada kerugian sebenar yang dialami atas fakta bahawa wujud pelanggaran haknya. Ia juga diberikan apabila adanya kerosakan tetapi jumlahnya tidak cukup dibuktikan.

Gantirugi ‘Contemptous’
Diberikan apabila mahkamah merasakan bahawa plaintif tidak mempunyai tuntutan yang bagus. Selalunya berlaku apabila mahkamah merasakan bahawa dari segi moral, plaintif berhak atas apa yang berlaku ke atasnya. Amalan biasa ialah pihak yang kalah membayar kos.

Anda tak pasti gantirugi apa yang anda patut minta? Hubungi kami!
https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *