Untuk membuktikan zina memerlukan standard pembuktian tertentu. Bukti-bukti mestilah melampaui membuktikan syak wasangka dan peluang untuk melakukan zina dan mestilah seperti untuk memuaskan hati mahkamah bahawa dari sifat perkara-perkara zina mesti telah dilakukan.

Dalam keadaan itu, mahkamah berpendapat bahawa pihak ketiga bertanggungjawab dengan sewajarnya dan memerintahkan dia membayar kepada isteri sejumlah RM100,000 sebagai ganti rugi. Mahkamah ini diberi kuasa dengan sewajarnya untuk memberikan pelepasan berkanun bagi kecederaan yang dialami akibat perkahwinan yang telah dipecahkan oleh gangguan pihak ke-3 dan dalam keadaan kes itu, jumlah RM100,000.00 adalah dalam mahkamah yang dianggap dalam kes ini sebagai munasabah sebagai ganti rugi yang diberikan kepada isteri.

“Share post ini! Mari sama-sama hukum Orang Ketiga!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *