Kontrak Perkongsian adalah penting untuk pihak-pihak menjalankan perniagaan bersama bagi maksud mendapat keuntungan.

Seksyen 4 Akta Perkongsian menyenaraikan perkara-perkara yang menentukan sama ada suatu perkongsian itu wujud atau tidak seperti penyewaan bersama, tenancy in common, harta bersama, perkongsian keuntungan serta penerimaan keuntungan, pekerja yang digajikan dan penerimaan anuiti.

Anda memiliki perniagaan perkongsian? Pastikan perniagaan anda mempunyai Kontrak Perkongsian yang jelas dan lengkap dengan mendapatkan khidmat nasihat guaman dari kami.

“Peguam & Penyelamat Anda”

📞📱 Jom set temujanji dan hubungi kami di talian:

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *