Pencerobohan tanah ialah konsep undang-undang yang merujuk kepada campur tangan yang menyalahi undang-undang terhadap hak orang lain untuk memiliki dan menikmati harta mereka. Ia melibatkan kemasukan tanpa kebenaran ke tanah orang lain atau menyebabkan beberapa bentuk gangguan terhadap penggunaan dan kenikmatan tanah itu.

Pencerobohan ke tanah adalah kesalahan sivil, dan individu yang melakukan tort ini boleh dipertanggungjawabkan untuk ganti rugi.

Rumah seorang lelaki adalah istananya

Dalam Perlembagaan Persekutuan, antara hak asasi seseorang seperti dalam Artikel 13(1) adalah tidak boleh dilucutkan haknya ke atas hartanya kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

Jadi bercakap tentang tanah, apakah takrifan undang-undang untuk tanah?

Menurut Seksyen 5 Kanun Tanah Negara, tanah ditakrifkan sebagai:

  1. permukaan bumi itu dan semua bahan yang membentuknya permukaan;
  2. tanah di bawah permukaan dan semua bahan di dalamnya;
  3. semua tumbuh-tumbuhan dan hasil semula jadi lain, sama ada atau tidak memerlukan penggunaan buruh secara berkala kepada mereka pengeluaran, dan sama ada di atas atau di bawah permukaan;
  4. semua benda yang melekat pada bumi atau diikat secara kekal kepada apa-apa yang melekat pada bumi, sama ada di atas atau di bawah permukaan; dan
  5.  tanah diliputi air;

Jadi sebagai pemilik sah tanah tersebut, seperti dinyatakan dalam Seksyen 44(1)(a); Hak menggunakan dan menikmati secara eksklusif seluas mana ruang udara di atas permukaan tanah dan seluas mana tanah di permukaan itu, setakat yang perlu dan munasabah untuk penggunaan dan penikmatan tanah itu.

Elemen-elemen pencerobohan tanah

Untuk membuktikan terdapat pencerobohan, dua elemen ini mestilah dibuktikan: 

Pertama – Keadaan mental si penceroboh. Secara ringkasnya, pencerobohan boleh dianggap berlaku apabila terdapat niat yang jelas untuk menceroboh, pencerobohan dibuat dengan sukarela, dan pencerobohan yang berlaku adalah kesan yang dijangka hasil perbuatan penceroboh. 

Kedua – Gangguan. Gangguan ini boleh terjadi dalam tiga cara iaitu perbuatan menceroboh tanah orang lain, kedua, menceroboh sesuatu tanah itu dan terus kekal di atas tanah tersebut dan ketiga penceroboh telah meletakkan sesuatu objek diatas tanah tersebut. 

Pencerobohan ruang udara tanah

Selain daripada permukaan tanah, pemilik tanah juga mempunyai hak atas ruang udara tanahnya. 

Namun begitu, hak ke atas ruang udara di atas tanahnya adalah terhad. Hak ke atas ruang udara adalah terbatas setakat untuk kegunaan biasa dan menikmati tanah tersebut. Terdapat keperluan untuk menyeimbangkan antara hak pemilik untuk menikmati penggunaan tanahnya dan hak orang ramai untuk menggunakan ruang udara di atas tanahnya.

Antara contoh situasi dimana ruang udara tanah tersebut boleh dianggap telah diceroboh apabila papan tanda yang dipasang telah memasuki kawasan ruang udara tanah bersebelahan.

Situasi: saya mendapati tanah pusaka saya di kampung telah diceroboh dan digunakan oleh pihak ketiga, apa hak saya?

Sebagai pemilik tanah yang sah, seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 44 Kanun Tanah Negara, anda mempunyai hak untuk menikmati dan menggunakan tanah anda secara eksklusif. 

Jadi kalau anda dapati tanah anda telah diceroboh, anda mempunyai hak untuk mengambil tindakan terhadap penceroboh tersebut.

Pencerobohan ini boleh terjadi dalam pelbagai cara, sebagai contoh, jiran tanah anda telah membina pagar dan memasuki kawasan anda.

Kes: 

Kevin a/l Kanna v Nona Sdn Bhd [2017] MLJU 471

Dalam kes ini, Plaintif mendakwa bahawa Defendan atau wakil, ejen atau pekerja mereka secara menyalahi undang-undang menceroboh tanah mereka menggunakan jentera, menyebabkan kerosakan kepada harta di bawah jagaan Plaintif. Akibatnya, Plaintif terpaksa memberhentikan operasi ke atas tanah tersebut, yang membawa kepada kerosakan dan kerugian. Isu-isu yang dikemukakan untuk keputusan mahkamah termasuk menentukan tanggungjawab Defendan terhadap pencerobohan, menilai kerosakan harta benda dan kerugian yang ditanggung oleh Plaintif, dan memutuskan sama ada Plaintif mempunyai hak untuk mendapatkan pampasan bagi kerosakan tersebut.

Mahkamah mendapati memihak kepada Paintif, menyatakan bahawa tindakan defendan merupakan pencerobohan dan tidak mengikut undang-undang. Tuntutan Plaintif telah diberikan, menekankan bahawa Defendan tidak boleh merobohkan bengkel Plaintif secara unilateral tanpa mengikut prosedur undang-undang, dan tindakan sedemikian dianggap keterlaluan dan tidak bona fide.

Anda perlukan jawapan dan jalan penyelesaian dalam tindakan undang-undang? Dapatkan khidmat nasihat guaman dari peguam-peguam kami di Liyana & Co.

Peguam-peguam kami mempunyai 10 tahun pengalaman dalam menyelesaikan masalah perundangan yang kompleks.

“Peguam & Penyelamat Anda”

📞📱 Jom set temujanji dan hubungi kami di talian: 

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *