Kecuaian perubatan adalah konsep undang-undang yang timbul apabila profesional penjagaan kesihatan atau institusi perubatan gagal menyediakan tahap penjagaan standard, mengakibatkan bahaya atau kecederaan kepada pesakit.

Dalam konteks ini, “tahap penjagaan standard” merujuk kepada tahap kemahiran dan penjagaan yang akan diberikan oleh profesional perubatan yang cukup cekap dengan latar belakang dan pengalaman dalam situasi yang pelbagai dan rumit.

Kecuaian perubatan boleh merangkumi pelbagai situasi, termasuk kesilapan semasa diagnosis, kesilapan pembedahan, kesilapan dalam pemberian ubat, kecederaan kelahiran, kegagalan untuk mendapatkan persetujuan bersama, rawatan yang tidak wajar dan banyak lagi.

Adalah penting untuk mengambil maklum bahawa tidak semua kesilapan perubatan secara automatik membentuk kecuaian perubatan. Kadangkala, walaupun dengan penjagaan yang terbaik, rawatan perubatan boleh membawa kepada hasil yang tidak menguntungkan, dan bukan setiap hasil negatif adalah akibat daripada kecuaian.

Membuktikan kecuaian perubatan dalam konteks undang-undang boleh menjadi rumit, selalunya memerlukan keterangan pakar daripada profesional perubatan untuk menetapkan standard penjagaan dan menunjukkan cara kecuaian perubatan telah berlaku.

Jika berjaya, tuntutan kecuaian perubatan boleh mengakibatkan pampasan untuk kecederaan dan kesakitan yang ditanggung pesakit, termasuk perbelanjaan perubatan, kehilangan gaji, kesakitan dan penderitaan, dan kerugian lain yang ditanggung akibat kecuaian perubatan. 

Elemen-elemen kecuaian perubatan

Untuk membolehkan seseorang mengambil tindakan untuk kes kecuaian perubatan, elemen-elemen tersebut mestilah berjaya dibuktikan:

Duty of care: Mesti ada hubungan doktor-pesakit, yang bermaksud bahawa profesional atau institusi penjagaan kesihatan mempunyai kewajipan untuk menyediakan rawatan perubatan kepada pesakit.

Pelanggaran kewajipan: Ia mesti dibuktikan bahawa profesional perubatan atau institusi telah melanggar kewajipan penjagaan mereka dengan gagal mematuhi standard penjagaan yang ditetapkan.

Punca dan Sebab: Pelanggaran kewajipan mesti ditunjukkan sebagai punca langsung kecederaan atau bahaya pesakit. Dalam erti kata lain, kecuaian mesti menjadi sebab untuk kesan buruk yang telah ditanggung pesakit.

Kerosakan/Damages: Pesakit mesti mengalami kecederaan sebenar, seperti kecederaan fizikal atau emosi, kerugian kewangan, atau kerosakan lain, akibat daripada kecuaian itu.

Akta-akta berkaitan perubatan di Malaysia

Di Malaysia, amalan perubatan dan penjagaan kesihatan dikawal oleh pelbagai undang-undang dan peraturan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pesakit. Beberapa tindakan penting yang berkaitan dengan perubatan dan penjagaan kesihatan di Malaysia termasuk:

Akta Perubatan 1971: Akta ini mengawal selia pendaftaran dan amalan pengamal perubatan di Malaysia. Ia menetapkan kelayakan dan keperluan untuk pengamal perubatan, menubuhkan Majlis Perubatan Malaysia, dan menggariskan kod kelakuan dan etika profesional untuk doktor.

Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998: Akta ini mengawal kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan swasta di Malaysia. Ia menyediakan garis panduan untuk penubuhan, pelesenan, dan operasi hospital swasta, klinik, dan kemudahan penjagaan kesihatan lain. Ia juga menggariskan piawaian penjagaan dan hak pesakit dalam tetapan penjagaan kesihatan swasta.

Akta Racun 1952: Akta ini mengawal selia pengimportan, penjualan, dan pemilikan racun di Malaysia. Ia menetapkan peraturan untuk pengendalian dan pendispensan ubat yang selamat dan bahan terkawal.

Akta Jualan Dadah 1952: Akta ini mengawal selia penjualan, import, dan pengedaran ubat-ubatan dan produk perubatan di Malaysia. Ia memastikan bahawa hanya ubat yang berdaftar dan diluluskan tersedia di pasaran.

Akta Ubat (Iklan dan Jualan) 1956: Akta ini mengawal selia pengiklanan dan promosi ubat-ubatan dan peranti perubatan di Malaysia. Ia bertujuan untuk mengelakkan pengiklanan palsu atau mengelirukan produk perubatan.

Soalan: tempoh masa untuk kes kecuaian perubatan

Di Malaysia, had masa untuk memfailkan kes kecuaian perubatan, atau sebarang tuntutan sivil lain, dikawal oleh Akta Had Masa 1953. Akta Had Masa 1953 menetapkan tempoh masa di mana tindakan undang-undang mesti dimulakan, dan ia berbeza bergantung pada jenis tuntutan.

Bagi kes kecuaian perubatan, had masa am adalah seperti berikut:

Tort Kecuaian: Had masa untuk memfailkan tuntutan kecuaian perubatan di bawah tort kecuaian adalah enam tahun dari tarikh kecuaian berlaku atau dari tarikh pesakit menyedari kecuaian itu, yang mana terkemudian. Ini diperuntukkan di bawah Seksyen 6(1)(a) Akta Had Masa 1953.

Kontrak: Jika tuntutan adalah berdasarkan pelanggaran kontrak (contohnya, tuntutan terhadap penyedia penjagaan kesihatan swasta berdasarkan hubungan kontrak), had masa ialah enam tahun dari tarikh pelanggaran kontrak berlaku, seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 6(1)(b) Akta Had Masa 1953.

Kes: Y.N. binti Z. v The Government of Malaysia & 9 Ors [2021] 1 LNS 320

Kes ini melibatkan Yasmin Nabila, seorang Plaintif yang lahir pada 17 April 2008 di Hospital Sg Buluh. Pada usia 4 bulan, ibu mengetahui bahwa Yasmin mengalami palsy serebrum, dan sejak itu dia menerima rawatan di Hospital Sg Buluh dan hospital lain. Dia didiagnosis dengan spastic quadriplegic delay dan GMFCS tahap V.

Namun, Mahkamah tertanya mengapa tindakan hukum ini difailkan agak lewat, pada 19 Mac 2019, ketika Yasmin telah mencapai 11 tahun. Keterangan menunjukkan bahwa pada tahap ini, tahap GMFCS Yasmin tidak akan menjadi 4 atau lebih baik walaupun rawatan intensif diberikan.

Defendan Pertama telah mengakui liabiliti pada 20 Januari 2020, dan tuntutan terhadap Defendan ke-2 hingga ke-10 telah ditarik balik tanpa perintah terhadap kos. Keputusan hari ini berfokus pada gantirugi dan kos yang ditaksir, dan pihak-pihak telah merekodkan Penghakiman Persetujuan pada 20 Januari 2020, di mana Defendan mengakui liabiliti dan gantirugi akan ditaksirkan oleh Mahkamah.

Kerajaan mengakui tanggungjawab, dan Mahkamah Tinggi memberikan pampasan sekitar RM1.4 juta dalam kes Yasmin Nabilah binti Zulhilmi lwn Kerajaan Malaysia & 9 Ors [2021] 1 LNS 320. Selepas itu, Mahkamah Rayuan menaikkan award itu kepada kira-kira RM2.9 juta pada 2022.

Situasi di mana Kecuaian Perubatan sukar untuk dibuktikan

Membuktikan kecuaian perubatan boleh mencabar dalam situasi tertentu, dan beberapa faktor boleh menyumbang kepada kesukaran untuk mewujudkan kes yang kukuh. Beberapa situasi di mana kecuaian perubatan mungkin sukar dibuktikan termasuk:

Kekurangan Bukti Jelas: Kes kecuaian perubatan sering bergantung pada bukti perubatan yang kompleks, pendapat pakar dan dokumentasi. Jika terdapat kekurangan bukti yang jelas, seperti rekod perubatan, ujian diagnostik atau akaun saksi, ia boleh menjadi mencabar untuk membuktikan tuntutan tersebut.

Risiko Rawatan Tersendiri: Sesetengah prosedur atau rawatan perubatan membawa risiko yang wujud, dan bukan setiap hasil yang tidak menguntungkan adalah akibat daripada kecuaian. Membezakan antara komplikasi yang dijangkakan dan kecuaian boleh menjadi mencabar, terutamanya jika pesakit dimaklumkan tentang risiko sebelum menjalani prosedur.

Kekurangan Saksi Pakar: Kes kecuaian perubatan selalunya memerlukan saksi pakar, biasanya profesional perubatan lain, untuk memberikan pendapat tentang standard penjagaan dan sama ada ia dilanggar. Sekiranya sukar mendapatkan saksi pakar atau saksi tidak bersedia memberi keterangan, ia boleh melemahkan kes.

Jurang Masa Panjang: Jika terdapat jurang masa yang ketara antara kecuaian yang didakwa dan pesakit menyedari bahaya, mengumpul bukti dan mewujudkan hubungan sebab akibat boleh menjadi lebih sukar.

Anda memerlukan nasihat guaman dari peguam yang memahami masalah perundangan anda? Kami lah yang anda cari. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan nasihat guaman dari peguam-peguam kami yang profesional dan penuh dedikasi.

Jom set temujanji, dan boleh hubungi kami di talian tertera.

“Peguam & Penyelamat Anda”

Jom set temujanji dan hubungi kami di Talian:

https://wa.me/60123640086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *