Kontrak adalah undang-undang yang mengawal  urusan perjanjian.

Perjanjian adalah suatu persetujuan di antara  dua pihak atau lebih berkenaan sesuatu  perkara. Perlulah difahami bahawa istilah  kontrak adalah lebih khusus manakala istilah  perjanjian adalah lebih umum. Hanya perjanjian  yang mempunyai ciri-ciri kontrak sahaja yang  mempunyai implikasi undang-undang.

Soalan :

Penting ke Kontrak perjanjian antara “business  partner”? 

JAWAPAN:

Tujuan asal kontrak perjanjian adalah untuk  melindungi kedua-dua pihak daripada masalah  di kemudian hari. Pada peringkat awal  perniagaan, mungkin anda akan menganggap  perkara ini remeh sahaja, dan kontrak boleh di  draf sendiri.  

Namun, sekiranya timbul isu dalam kandungan  kontrak tersebut di masa hadapan, apakah  tindakan yang boleh anda lakukan? Isu tersebut  termasuklah seperti pelanggaran kontrak antara  rakan kongsi, peratusan pemilikan serta  pengagihan keuntungan & kerugian dan sebagainya.

Lantiklah peguam untuk menyediakan kontrak  anda untuk ketenangan jiwa.

5 PERKARA ASAS YANG PERLU ANDA TAHU  APABILA MENANDATANGANI KONTRAK

1. Tandatangan dan tarikh: Dengan menandatangani dokumen itu, ia akan  mengikat pihak itu melalui kontrak, walaupun beliau tidak membaca dokumen itu.  

2. Jangan tandatangan sebarang draf  kontrak: Jika anda belum memuktamadkan kontrak, jangan sesekali menurunkan tandatangan anda  pada sebarang bentuk draf kontrak yang anda hantar atau terima.  

3. Pastikan anda baca semua lampiran: Adalah lebih baik jika anda faham akan  semua kandungannya.  

4. Sentiasa minta satu (1) salinan kontrak  tersebut: Mintalah satu salinan sebagai  langkah berjaga-jaga. Jika hanya satu pihak memiliki kontrak, ada potensi penipuan boleh berlaku.  

5. Tandatangan setiap helaian muka  surat: Tandatangan dalam semua muka  surat kontrak adalah amat penting  terutamanya jika anda tidak menerima  salinan kontrak.

Mungkir Kontrak?

Suatu tindakan boleh diambil terhadap pihak  yang mungkir kontrak di bawah undang-undang  sivil. Pihak yang menuntut boleh mendapatkan  ganti rugi jika kemungkiran kontrak dan  kesemua elemen-elemen kontrak dapat  dibuktikan.  

Kontrak tersebut perlu dikemukakan sebagai  bukti jika kes anda dibawa ke Mahkamah.  Segala transaksi dan dokumen-dokumen lain  yang berkenaan dengan kontrak tersebut juga  merupakan bukti yang penting.

SOALAN:  

Jika Syarikat disaman atau ingin menyaman  seseorang individu atau Syarikat tetapi tidak  mampu melantik peguam, adakah Syarikat  tersebut boleh diwakili secara perseorangan?  

JAWAPAN:  

Secara am nya tidak. Aturan 5 Kaedah 6(2)  menyatakan bahawa suatu pertubuhan  perbadanan tidak boleh memulakan atau  meneruskan apa-apa prosiding melainkan  melalui seorang peguam.  

PENAMATAN KONTRAK PERKONGSIAN

Kontrak perkongsian boleh ditamatkan melalui  tiga (3) cara iaitu:

1. Pembubaran secara sendiri:  

a) Apabila luput tempoh ditetapkan atau  apabila urusan dan matlamat perkongsian telah selesai dan tercapai;  

b) Apabila berlaku kematian atau rakan  kongsi diisytihar bankrap;  

c) Apabila terdapat rakan kongsi bertindak  untuk membenarkan syernya dalam perkongsian digadaikan untuk pembayaran hutang.  

2. Penamatan melalui notis.  

3. Pembubaran oleh mahkamah.

Perlukan nasihat guaman dari Liyana & Co?  Tetapi anda tinggal di luar negeri Selangor?  Jangan risau, temujanji bersama peguam kami  boleh melalui tiga (3) cara iaitu:  

• Panggilan Telefon 

• Atas talian (Google Meet/Zoom) 

• Perjumpaan di Pejabat 

Peguam-peguam kami mempunyai 10 tahun  pengalaman dalam menyelesaikan masalah  perundangan yang kompleks untuk orang  ramai.  

“Peguam & Penyelamat Anda”  

 Hubungi kami di talian:  

https://wa.me/60123640086